21
srp 08

Návod na stažení map pro aplikaci Map2X z Google

IT

Tutoriál pro vytvoření map pro aplikaci Map2X ze serveru Google Maps. Návod platí pro aplikaci verze 0.0.6. Kvůli zatím nerozluštěnému formátu satelitních map aplikace zatím podporuje jen mapy základní a terénní.

Stahování Google map je prozatím nefunkční kvůli změnám na mapovém serveru. Problém bude opraven nejdříve v příštím vydání Map2X.

Upozornění: Tutoriál funguje pouze pro Map2X verze 0.0.6, v novějších verzích nemá význam, pokud máte starší verzi, aktualizujte.

Krok první: výběr typu a oblasti mapy

První věcí k úspěšnému vytvoření mapy je definování oblasti, kterou budete potřebovat. Mapu si zobrazte v prohlížeči s takovým zoomem, aby vybraná oblast zabírala co největší plochu na obrazovce, půjdou vám pak lépe vybírat hranice oblasti.

Pro účely tohoto návodu vyberu jižní část Anglie - viz obrázek, oblast je vyznačena červeně (klikněte pro zvětšení).

Vybraná oblast mapy
Vybraná oblast mapy

Na Googlu máte na výběr ze třech druhů map, zatím jsem nerozluštil systém satelitních map, takže máte k dispozici jen dva, mapu základní a terénní. Satelitní mapy mohou být překryté názvy měst a ulic, tento typ máte k dispozici také, ale bez satelitních map vám bude celkem k ničemu.

Na zvolený typ si přepněte, budeme jej potřebovat dále.

Krok druhý: zjištění souřadnic oblasti

K nejtěžší části celé operace se dostáváme už nyní, potřebujeme získat souřadnice mapových dlaždic (obrázků, ze kterých se mapa skládá), které pokrývají oblast. Na zjištění souřadnic můžeme použít jakýkoli prohlížeč, já mám zrovna po ruce Firefox. Z nabídky Firefoxu Nástroje zvolíme Informace o stránce a pod položkou Média je seznam všech obrázků.

Dlaždice map mají adresy v zhruba tomto tvaru:

http://mt0.google.com/mt/v=w2.80&hl=cs&x=64&y=42&zoom=10&s=Gal

Adresa vypadá na první pohled trochu nepřehledně, ale obsahuje mnoho pro nás nedůležitých částí. Nyní si rozebereme část adresy za posledním lomítkem:

 • v=w2.80 označuje verzi mapy, podle ní lze rozlišit, o jaký typ se jedná. Číslo není důležité, protože se neustále mění, důležité jsou abecední znaky:
  • Tvar w2.80 je u základního typu mapy
  • Tvar w2p.80terénní mapa, důležitý je zde znak p
  • Tvar w2t.80 označuje překrytí satelitní mapy, typ identifikuje znak t
 • hl=cs označuje jazyk, pro nás tato část nemá význam (mapy nejsou lokalizované do různých jazyků)
 • x=64, y=42 jsou souřadnice dlaždice
 • zoom=10 udává zoom
 • s=Gal nemá význam (zde se objevuje různá část řetězce Galileo)

Nyní můžeme začít hledat dlaždice. Za prvé potřebujeme nalézt souřadnice levé horní dlaždice uvnitř vybrané oblasti. Pro ukázkový příklad je to tato dlaždice:

Levá horní dlaždice
Levá horní dlaždice

Většinou se vám nepovede nalézt takovou dlaždici, která by byla přesně v rohu oblasti, vždy bude kus přesahovat ven. Z adresy si zapamatujte verzi (zde w2.80), souřadnice (zde 62 a 41) a zoom (zde 10), toto budete potřebovat dále.

Nyní ještě potřebujeme získat souřadnice pravé spodní dlaždice, která leží vně oblasti. Vše, co je na této dlaždici, již nebude na mapě. Pro tento příklad je to tato dlaždice:

Pravá spodní dlaždice
Pravá spodní dlaždice

Pro kontrolu by měla mít dlaždice stejnou verzi a zoom jako předešlá (zde w2.80 a 10), zapamatujte si její souřadnice (zde 65 a 43), použijete je v dalším kroku.

Krok třetí: vytvoření souboru map.conf

Nyní již máme zjištěný dostatek informací k tomu, abychom si mohli vytvořit soubor popisující balík map.

Soubor map.conf můžete vytvořit v jakémkoli textovém editoru podporujícím ukládání v UTF-8, na Windows například Poznámkový blok. Konfigurační soubor pro ukázkový příklad vypadá takto:

# Mapa jihu Anglie (4 stupně zoomu, 2 typy mapy)
caption="Jih Anglie"
 
# Mapový server
api=google
 
# Zda je mapa zabalena
packed=false
 
# Vybraný typ mapy
type=w2.80
type=w2p.81
 
# Počáteční souřadnice (vlevo nahoře)
begin_x=62
begin_y=41
 
# Koncové souřadnice
end_x=65
end_y=43
 
# Všechny dostupné zoomy
zoom=10
zoom=9
zoom=8
zoom=7
 
# Počáteční zoom
zoom_actual=10
 
# Počáteční pozice a posunutí na mapě (zvolí aplikace)
pos_x=0
pos_y=0
move_x=160
move_y=120

Řádky, které začínají křížkem # (můžete psát i středník ;), jsou komentáře, zde můžete psát, co chcete. Prázdné řádky mohou být kdekoli. Víceslovné hodnoty uzavírejte do uvozovek. Parametry jsou okomentované, pro doplnění je zde znovu rozeberu:

 • caption - popis balíku, který se ukáže v menu. Uzavřete do uvozovek.
 • api - označuje, že tato mapa je z Googlu
 • packed - mapu jsme zatím nezabalili, ponechte false. Balící program tuto hodnotu změní sám.
 • type - vybrané typy mapy. Zde si dejte pozor na správné opsání hodnoty z adresy dlaždice, v ukázkovém souboru je vidět, že terénní mapa může mít jiné číslo verze než mapa základní. Verzi zjišťujte u každého typu mapy zvlášť. Při uvedení neexistující verze se daný typ nebude moci stáhnout.
 • overlay - tento parametr v conf souboru sice není uvedený, ale zde můžete, podobně jako u parametru type, určit překrytí mapy. Google nabízí překrytí názvy ulic a měst pro satelitní mapy (viz výše).
 • begin_x, begin_y - počáteční souřadnice, které jsme získali z adresy první dlaždice
 • end_x, end_y - koncové souřadnice (získané z adresy druhé dlaždice)
 • zoom - všechny zoomy, které chcete v mapě mít. U Googlu je číslování "převrácené", takže zoom s číslem 0 je nejpodrobnější a na zoomu s číslem 16 je vidět celý svět.
 • zoom_actual - počáteční zoom při načtení mapy, zapište zde ten, při kterém jste zjišťovali souřadnice
 • pos_x, pos_y, move_x, move_y - počáteční pozice a posunutí při načtení mapy. Zde nechte stejné hodnoty, jako v uvedeném příkladě, aplikace Map2X tyto hodnoty přepíše při uložení pozice sama.

Po vytvoření souboru jej uložte s názvem map.conf a v kódování UTF-8.

Krok čtvrtý: stažení a zabalení map

Postupujte podle návodu k programu pro stažení a zabalení map.

Krok pátý: hotovo!

Balík map z Googlu je hotov. Po spuštění aplikace můžete balík otevřít z menu.

Hotovo
Hotovo

Pokud máte s tvořením balíku problémy, nebo jej aplikace nechce načíst, samozřejmě se zeptejte.

Související články

Pod štítkem .

» Přidat komentář

Diskuze: 0 komentářů

Tento článek ještě nikdo nekomentoval. Buďte první!

Na stránce došlo k chybě (0): Unknown error